Personvernerklæring for nettside, e-post og kontakter – Yokohama TWS
Siden sist oppdatert: 25.05.2023

 

Hjemmeside og e-post Personvernerklæring – Yokohama TWS

 

1. Innledning 

 

Når du besøker vår nettside, kan Yokohama TWS (""Yokohama TWS "", ""vi"","" oss"") samle inn og behandle personlige data (""Personopplysninger"") om deg.

 

Denne personvernerklæringen (""Personvernerklæring"") fastsetter hvilke Personlige Data vi samler inn på våre nettsider, og til hvilket formål Personopplysninger er behandlet.     

Gjennom denne Personvernerklæringen er begrepet ""behandling"" brukt for å dekke alle aktiviteter som involverer dine Personopplysninger, inkludert innsamling, håndtering, lagring, deling, tilgang til, bruk, overføring og deponering av informasjon. 

 

""Gjeldende datasikkerhetslovgivning"" betyr alle lover og forskrifter, herunder forskrift gitt av relevante tilsynsmyndigheter, for å beskytte grunnleggende rettigheter og frihet for personer og, særlig deres rett til personvern med hensyn til behandling av Personopplysninger som fra tid til tid gjelder for Yokohama TWS, inkludert, uten begrensning, lover og forskrifter om databeskyttelse og implementering av Databeskyttelsesdirektiv 95/46/EF, og fra 25. mai 2018 forordning (EU) 2016/679 av europaparlaments-og Rådsdirektiv av 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer med hensyn til behandling av personopplysninger og fri bevegelighet for slike opplysninger og om oppheving av Direktiv 95/46/EF (Personvernforordningen) (""GDPR"").

 

""Personopplysninger"" er definert som opplysninger om en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

 

2. Informasjonskapsler (Cookies) – hvorfor må vi samle inn og behandle dine Personopplysninger

 

Yokohama TWS bruker informasjonskapsler og lignende teknikker for å samle inn informasjon om deg og enheten din (for eksempel telefon eller datamaskin) når du besøker nettstedet vårt. For mer informasjon om Yokohama TWS sin bruk av informasjonskapsler og en beskrivelse av det aktuelle formål dine Personopplysninger kan brukes til, vennligst se vår policy for informasjonskapsler. De formål som vi bruker informasjonskapsler til inkluderer:  

 

2.1.       Tilpasse vår kontakt med deg og tilby relevante produkter og tjenester    

 

Når du besøker våre nettsteder, destinasjonssider og sende inn skjemaer på disse nettstedene, så kan vi samle inn og behandle dine Personopplysninger for å bedre forstå deg som kunde og for å tilpasse vår kontakt med deg, for eksempel for å vise deg produkter og tjenester vi tror du vil like. 

Vi ser på din bruk av nettstedet, for eksempel der du har klikket, besøksfrekvens, tid brukt per besøk osv. 

 

Personopplysninger som behandles for disse formål er:

IP-adresse

Enhets-id

Land eller region

Post-/postnummer

E-postadresse

Fornavn

Etternavn

Firma/navn på organisasjon 

Jobbtittel

Telefonnummer

Næringssektor 

Områder av interesse 

Yokohama TWS.com sine aktiviteter som Dokumentnedlastinger, Videovisninger, kontaktskjema, sidevisninger, besøksfrekvens osv

Opprinnelige kilde (""henvisning"") før du besøker Yokohama TWS.com, som for eksempel lenke på e-post, nettsider, sosiale medier, reklameklikk osv, som førte deg til vårt nettsted.

           

Det rettslige grunnlaget for ovennevnte behandling av dine Personopplysninger, er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle våre legitime interesser, for bedre å forstå deg som kunde og for å tilpasse vår kontakt med deg for å vise deg relevante produkter og tjenester, artikkel 6.1 f) GDPR.    

 

2.2.       Identifisere potensielle kunder og forretnings-muligheter   

 

Når du besøker våre nettsteder, destinasjonssider og innsendingsskjemaer på disse nettstedene, så kan vi samle inn og behandle dine Personopplysninger for å identifisere om du kan være en potensiell kunde eller forretningsmulighet. Vi ser på din bruk av nettstedet, for eksempel der du har klikket, besøksfrekvens, tid brukt per besøk osv. 

 

Personopplysninger som behandles for disse formål er:

IP-adresse

Enhets-id

Land eller region

Post-/postnummer

E-postadresse

Fornavn

Etternavn

Firma/navn på organisasjon 

Jobbtittel

Telefonnummer

Næringssektor 

Områder av interesse 

Yokohama TWS.com sine aktiviteter som Dokumentnedlastinger, Videovisninger, kontaktskjema, sidevisninger, besøksfrekvens osv

Opprinnelige kilde (""henvisning"") før du besøker Yokohama TWS.com, som for eksempel lenke på e-post, nettsider, sosiale medier, reklameklikk osv, som førte deg til vårt nettsted.

 

Det rettslige grunnlaget for ovennevnte behandling av dine Personopplysninger, er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle våre legitime interesser for å identifisere potensielle kunder og forretnings-muligheter, artikkel 6.1 f) GDPR.            

 

2.3.       Identifisere bruk av trender og statistikker             

 

Når du besøker våre nettsteder, destinasjonssider og innsendingsskjemaer på disse nettstedene, så kan vi samle inn og behandle dine Personopplysninger for å identifisere bruk av trender og statistikker. Vi ser på geografiske regioner der brukere er, for eksempel land og språk.       

Det rettslige grunnlaget for ovennevnte behandling av dine Personopplysninger, er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle våre legitime interesser for å identifisere brukertrender og statistikk, artikkel 6.1 f) GDPR.            

 

 

3. Hvorfor må vi samle inn og behandle dine personopplysninger

 

3.1.       Gi deg informasjon som for eksempel Nyhetsbrev, Kataloger og Pressemeldinger   

 

Hvis du registrerer deg for å abonnere på nyhetsbrev, kataloger, pressemeldinger og lignende informasjon om Yokohama TWS og dets virksomhet eller slik informasjon en gang, så behandler vi dine personopplysninger for det formål å gi deg forespurte abonnement eller informasjon. 

 

Personopplysninger som behandles for disse formål er:

Fornavn

Etternavn

E-postadresse

Telefonnummer

Firma/organisasjon

Områder av interesse

 

Det rettslige grunnlaget for ovennevnte behandling av dine Personopplysninger, er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle våre legitime interesser for å gi deg abonnement eller informasjon som forespurt, artikkel 6.1 f) GDPR. Hvis du ikke gir informasjon som er markert med * på nettsidens skjema, så vil vi ikke være i en posisjon til å gi deg den forespurte tjenesten.     

 

3.2.       Svare på dine Spørsmål og håndtere generelle Tilbakemeldinger 

 

De fleste av våre nettsteder gir funksjonalitet for de besøkende til å kommunisere med oss, stille spørsmål og gi tilbakemeldinger om våre tjenester og virksomhet. Der du bruker slik funksjonalitet, vil Yokohama TWS behandle dine Personopplysninger for de formål om å svare på spørsmålene dine og håndtere tilbakemeldinger fra deg. 

 

Personopplysninger som behandles for disse formål er: 

Fornavn 

Etternavn 

E-postadresse 

Adresse  

Telefonnummer 

Tilbakemeldinger og kommentarer som er gjort av deg 

Nettstedskilde

 

Det rettslige grunnlaget for ovennevnte behandling av dine Personopplysninger, er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle våre legitime interesser for å svare på spørsmål og tilbakemeldinger fra deg, artikkel 6.1 f) GDPR. Hvis du ikke gir informasjon som er markert med * på nettsidens skjema, så vil vi ikke være i en posisjon til å gi deg den forespurte tjenesten.

 

3.3.       Håndtere kommunikasjon og bestillinger eller klager som sendes av deg via e-post, faks og lignende

 

Hvis du sender en e-post eller faks til en av våre ansatte, så vil vi behandle dine tilgjengelige Personopplysninger for å behandle din forespørsel eller bestilling. 

 

Personopplysninger som behandles for disse formål er:

Fornavn

Etternavn

E-postadresse

Adresse 

Telefonnummer

Andre Personopplysninger gitt av deg

 

 

Det rettslige grunnlaget for ovennevnte behandling av dine Personopplysninger, er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle våre legitime interesser for å behandle bestillinger eller klager fra deg, artikkel 6.1 f) GDPR.

3.4.       Opprette personlige Brukerkontoer på Nettsiden

 

Noen av Yokohama TWS sine nettsteder tillater brukere å sette opp en personlig brukerkonto med innlogging. For de nettstedene og hvis du oppretter en brukerkonto, så vil Yokohama TWS behandle dine personopplysninger for å lage og administrere din personlige brukerkonto, opprette din innlogging, skaffe deg tilgang til kontoen din og administrere dine abonnement og/eller forespørsler. 

 

Personopplysninger som behandles for disse formål er:

Fornavn

Etternavn

E-postadresse

Kundenummer 

Telefonnummer

Dine abonnement og/eller forespørsler

 

Det rettslige grunnlaget for ovennevnte behandling av dine Personopplysninger, er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle våre legitime interesser for å administrere din brukerkonto og oppfylle avtalen for din brukerkonto, artikkel 6.1 f) GDPR. Hvis du ikke gir informasjon som er markert med * på nettsidens skjema, så vil vi ikke være i en posisjon til å gi deg den forespurte tjenesten.

 

3.5.       Behandle klager knyttet til våre tjenester og produkter

 

Noen av nettstedene våre gir deg mulighet til å klage på noe relatert til våre tjenester og produkter. Der du gir oss en klage, vil Yokohama TWS behandle dine Personopplysninger for det formål å undersøke, behandle og svare på klagen din. 

 

Personopplysninger som behandles for disse formål er: 

Fornavn

Etternavn

E-postadresse

Telefonnummer

Kundens referansenummer

Firma/organisasjon 

Klager og kommentarer fra deg

Det rettslige grunnlaget for ovennevnte behandling av dine Personopplysninger, er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle våre legitime interesser for å undersøke, administrere og svare på din klage, artikkel 6.1 f) GDPR. Hvis du ikke gir informasjon som er markert med * på nettsidens skjema, så vil vi ikke være i en posisjon til å gi deg den forespurte tjenesten.

3.6.       Administrere din forespørsel for et tilbud eller ordre knyttet til våre produkter og tjenester 

På noen av våre nettsider kan du be om et tilbud eller bestille produkter og tjenester levert av Yokohama TWS. Der du gir oss en forespørsel om et tilbud eller en ordre, vil Yokohama TWS behandle dine personopplysninger for det formål å administrere forespørsel eller bestilling. 

 

Personopplysninger som behandles for disse formål er: 

Fornavn

Etternavn

E-postadresse

Adresse 

Telefonnummer

Firma/organisasjon 

Organisasjonsnummer 

Fakturaadresse 

Kundenummer

 

Det rettslige grunnlaget for ovennevnte behandling av dine Personopplysninger, er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle våre legitime interesser for å administrere bestillingen din, artikkel 6.1 f) GDPR. Hvis du ikke gir informasjon som er markert med * på nettsidens skjema, så vil vi ikke være i en posisjon til å gi deg den forespurte tjenesten.

 

3.7.       For å overholde juridiske forpliktelser  

 

Yokohama TWS behandler Personopplysninger for å overholde juridiske forpliktelser, som for eksempel bokføring og skatteformål. 

 

Personopplysninger som behandles for disse formål er:

Fornavn

Etternavn

Transaksjonsdata 

Annen informasjon som er nødvendig for formålet

 

Det rettslige grunnlaget for ovennevnte behandling av dine Personopplysninger, er at behandlingen er nødvendig for Yokohama TWS i henhold til juridiske forpliktelser, artikkel 6.1 f) GDPR.

 

3.8.       Etablere, utøve eller forsvare juridiske krav

 

Yokohama TWS kan behandle dine personopplysninger for det formål å etablere, utøve og forsvare rettslige krav i tilfelle av en tvist. 

 

Personopplysninger som behandles for disse formål er:

Fornavn

Etternavn

Transaksjonsdata 

Annen informasjon som er nødvendig for formålet

Det rettslige grunnlaget for ovennevnte behandling av dine Personopplysninger, er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle våre legitime interesser for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav, artikkel 6.1 f) GDPR.

 

4. Hvor lenge må vi lagre dine personopplysninger

 

Yokohama TWS vil lagre Personopplysninger for den perioden som er nødvendig for å oppfylle de formål som er beskrevet i denne personvernerklæringen, med mindre lengre lagringstid er påkrevd eller tillatt ved lov som Yokohama TWS er underlagt. Vi bruker følgende kriterier for å etablere vår lagringsperiode: (i) så lenge vi har et pågående forhold med deg (enten som enkeltperson eller i din stilling som ansatt for en av selskapets kunder, leverandører eller delpartnere, media, eller som en investor/eier, styremedlem eller analytiker); (ii) som er påkrevd av juridiske forpliktelser som Yokohama TWS er har (for eksempel skatt og regnskapsforpliktelser); og (iii) som fornuftig i lys av vår juridiske posisjon (for eksempel gjeldende bestemmelser om begrensninger).

 

 

5. Utlevering og overføring av Personopplysninger

 

Konsernselskaper         

 

Yokohama TWS kan utlevere Personopplysninger som er behandlet til andre selskaper i Yokohama TWS-konsernet. Yokohama TWS har sørget for å bruke hensiktsmessige beskyttelsestiltak for dine Personopplysninger i tilfelle av enhver slik overføring av dine Personopplysninger i Yokohama TWS-konsernet ved å inngå en konsernoverføringsavtale, gjennomføring av EU-Kommisjonen sin Standard Kontraktsmessige Klausuler til slik overføring.

 

Andre mottakere

Domstolene og utenforstående råd: Formålet med overføring: For å utøve, etablere eller forsvare rettslige krav. Rettslig grunnlag: For å oppfylle vår og din legitim interesse, så avgjøres tvister av kompetente domstoler.

[Other recipients]

Databehandlere som opptrer på vegne av Yokohama TWS      

 

Videre kan Yokohama TWS oppgi Personopplysninger til eksterne aktører, som leverandører og tjenesteytere som behandler Personopplysninger i henhold til instruksjonene fra Yokohama TWS. Der hvor slik utlevering innebærer overføring av Personopplysninger utenfor EU/EØS, vil Yokohama TWS sikre at EU-Kommisjonen sin Standard Kontraktsmessige Klausuler er inngått mellom overføring fra Yokohama TWS og mottakende ekstern part. Alternativt, andre trygge alternativer brukes før slike overføringer.

 

6. Sikkerhet

 

6.1.       Vi vil sørge for at tilgang til dine Personopplysninger er nøyaktig sikret ved å anvende egnede beskyttelsestiltak, avhengig av omstendighetene tatt i betraktning state of the art, kostnader til implementering og natur, omfang, kontekst og formål med behandling, så vel som risiko. Til støtte for dette vurderingen, har vi implementert egnede tekniske, fysiske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine Personopplysninger mot: uautorisert eller utilsiktet ødeleggelse, endring eller utlevering; misbruk, skade; tyveri eller tap; eller uautorisert tilgang.

 

7. Dine rettigheter

 

7.1.       Rett til rettelse  

 

Yokohama TWS vil gjøre tiltak i samsvar med Gjeldende datasikkerhetslovgivning for å holde dine Personopplysninger nøyaktige, komplette og oppdaterte. Hvis du oppdager at Personopplysninger som er knyttet til deg er utilstrekkelig, ufullstendig eller feil, har du rett til å få dine Personopplysninger korrigert. 

 

Videre, har du også rett til å be om tilgang til de personopplysninger vi behandler om deg. 

 

 

7.2.       Ytterligere rettigheter av 25. mai 2018    

 

Per 25. mai 2018, kan du i henhold til Gjeldende datasikkerhetslovgivning også i tillegg til retting, ha rett til:          

 

(i)         Tilgang

 

Du kan be om bekreftelse på om Personopplysninger er bearbeidet eller ikke og hvis det er tilfellet, få tilgang til dine Personopplysninger og annen informasjon som formål for behandlingen. Du har også rett til å motta en kopi av Personopplysninger som gjennomgår behandling. Dersom anmodningen er gjort elektronisk vil informasjon vil bli gitt i et vanlig brukt elektronisk format, dersom du ikke ber om noe annet.           

 

(ii)        Innvending til enkelte behandlinger

 

Du kan ha innvending til at dine Personopplysninger behandles på grunnlag av en legitim interesse, med begrunnelse i din situasjon og behandling for direkte markedsføring. Hvis du har valgt å motta et abonnement via e-post, så vil hver e-post vil inkludere en lett tilgjengelig opt-out- funksjon du kan melde deg av for videre kommunikasjon.

 

(iii)       Sletting

 

Dine Personopplysninger kan slettes under visse omstendigheter, for eksempel når Personopplysninger ikke lenger trengs til det formålet det ble samlet inn for.

 

(iv)       Begrensning av behandling

Du kan be oss om å begrense behandlingen av dine Personopplysninger til å kun omfatte lagring av dine Personopplysninger, under visse omstendigheter, som for eksempel når behandlingen er ulovlig, men du ikke vil at dine Personopplysninger skal slettes.

(v)        Tilbaketrekking av samtykke

 

Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysninger når som helst, i den grad behandlingen er basert på samtykke. 

 

(vi)       Dataportabilitet

 

Du kan be om å få en maskinlesbar kopi av de Personopplysninger som er behandlet på grunnlag av samtykke eller på grunnlag av at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg, og hvilke Personopplysninger du har gitt til Yokohama TWS (dataportabilitet) og be om opplysninger for å bli overført til annen datastyring (der det er mulig).          

 

7.3.       Klager til overordnet myndighet

 

Du erkjenner at du alltid har rett til å klage på behandlingen av dine Personopplysninger til den kompetente databeskyttelsesmyndigheten, dersom det er slik det er angitt i Gjeldende datasikkerhetslovgivning. Databeskyttelsesmyndigheten kan nås her: ITA - Garante per la protezione dei dati personali.

 

 

8. Kontaktinformasjon

 

Dersom du har noen spørsmål eller bekymringer vedrørende behandling av dine Personopplysninger, eller ønsker å utøve noen av dine rettigheter, eller få en kopi av de sikre mekanismene som er på plass for å beskytte dine Personopplysninger i tilfelle overføring, vennligst kontakt Yokohama TWS med kontaktinformasjonen som er oppgitt nedenforeller Använd vårt kontaktformulär .

 

YOKOHAMA TWS

Head Office at:

Yokohama TWS S.p.A. 

Via Naz. Tiburtina, 143 

IT-00019 Tivoli (RM) 

Italy 

Tel: +39 0774 38 41