Website, e-mail and contacts Privacy Notice – Yokohama TWS  

Page last updated: 25.05.2023

 

 1. Wstęp

Za obsługę Twoich danych osobowych odpowiada Yokohama TWS. Na Yokohama TWS składają się: Yokohama TWS Holding AB AB (publ) (spółka akcyjna zarejestrowaną w Szwecji, numer rej. 556739-6998) oraz jej bezpośrednie i pośrednie spółki zależne (zwane łącznie „Yokohama TWS” lub „my” lub „nasz”). W zgodzie z obowiązującymi przepisami o ochronie Danych Osobowych (zdefiniowanymi poniżej) Twoje dane będą kontrolowane przez spółkę stowarzyszoną Yokohama TWS lub spółkę zależną, której zleciłeś taką kontrolę lub która dostarcza Ci produkty lub usługi, komunikuje się z Tobą lub w inny sposób wstępnie zebrała Twoje dane i zdecydowała o celach i środkach wykorzystania Twoich danych, a każdy taki podmiot jest uważany za niezależnego administratora danych Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka dotyczy wszystkich takich podmiotów.

Niniejsza Polityka prywatności („Polityka prywatności”) określa, jakie Dane Osobowe gromadzimy na naszych stronach internetowych i w jakich celach te Dane Osobowe są przetwarzane. Termin „przetwarzanie” używany w treści niniejszej Polityki Prywatności obejmuje wszystkie czynności związane z Twoimi Danymi Osobowymi, w tym ich gromadzenie, przenoszenie, przechowywanie, udostępnianie, uzyskiwanie dostępu do nich, wykorzystywanie ich, przekazywanie i utylizowanie.

Termin „Obowiązujące Przepisy Prawa dotyczące Danych Osobowych” oznacza wszystkie przepisy i regulacje prawne, w tym regulacje wydane przez odpowiednie organy nadzorcze, chroniące podstawowe prawa i wolności osób, a w szczególności ich prawo do prywatności w odniesieniu do przetwarzania Danych Osobowych, które od czasu do czasu dotyczy firmy Yokohama TWS, w tym między innymi ustawy i regulacje o ochronie danych, wprowadzające dyrektywę o ochronie danych 95/46/WE oraz od 25 maja 2018 roku rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

„Dane Osobowe” rozumie się jako wszelkie informacje związane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną. 1. Pliki cookie – dlaczego gromadzimy i przetwarzamy Twoje Dane Osobowe

Grupa Yokohama TWS stosuje pliki cookie i inne podobne techniki w celu gromadzenia danych o Tobie i Twoim urządzeniu (np. telefonie lub komputerze) podczas wizyt na naszych stronach internetowych. Więcej informacji na temat stosowania plików cookie przez Grupę Yokohama TWS oraz opis celów, w jakich aktualnie mogą być wykorzystywane Twoje Dane Osobowe zawiera nasza polityka plików cookie. Pliki cookie wykorzystujemy w następujących celach:

2.1. Personalizacja naszych interakcji z Tobą – oferowanie odpowiednich produktów i usług

Podczas odwiedzin na naszych stronach internetowych i stronach docelowych oraz wysyłania formularzy na tych stronach możemy gromadzić i przetwarzać Twoje Dane Osobowe w celu lepszego poznania Ciebie jako klienta i spersonalizowania naszych interakcji z Tobą, na przykład w celu wyświetlania produktów i usług, które, naszym zdaniem, mogą Cię zainteresować.

Monitorujemy korzystanie z witryny internetowej, na przykład kliknięte przez Ciebie miejsca, częstotliwość odwiedzin, czas trwania każdej wizyty itp.

Dane Osobowe przetwarzane w tych celach to:

 • Adres IP
 • Identyfikator urządzenia
 • Kraj lub region
 • Kod pocztowy
 • Adres e-mail
 • Imię
 • Nazwisko
 • Nazwa firmy/organizacji
 • Stanowisko
 • Numer telefonu
 • Branże
 • Obszary zainteresowania
 • Aktywność w witrynie Yokohama TWS.com, np. pobierane dokumenty, oglądane pliki wideo, wysłane formularze kontaktowe, obejrzane strony, częstotliwość wizyt itp.
 • Pierwotne źródło („źródło”), np. konkretne łącze w wiadomości e-mail, strona internetowa, post w mediach społecznościowych, kliknięcia reklamy itp., które doprowadziło do odwiedzin witryny Yokohama TWS.com.

Podstawa prawna przetwarzania wyżej wymienionych Danych Osobowych wynika z konieczności przetwarzania danych w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu polegającego na lepszym poznaniu Ciebie jako klienta i spersonalizowaniu naszych interakcji z Tobą w celu wyświetlania Ci właściwych produktów i usług, zgodnie z artykułem 6.1 f) rozporządzenia RODO.

2.2. Identyfikacja potencjalnych klientów i okazji biznesowych

Podczas odwiedzania naszych stron internetowych i stron docelowych oraz wysyłania formularzy na tych stronach możemy gromadzić i przetwarzać Twoje Dane Osobowe w celu ustalenia, czy możesz potencjalnie stać się naszym klientem lub czy wiążą się z Tobą jakieś szanse biznesowe. Monitorujemy korzystanie z witryny internetowej, na przykład kliknięte przez Ciebie miejsca, częstotliwość odwiedzin, czas trwania każdej wizyty itp.

Dane Osobowe przetwarzane w tych celach to:

 • Adres IP
 • Identyfikator urządzenia
 • Kraj lub region
 • Kod pocztowy
 • Adres e-mail
 • Imię
 • Nazwisko
 • Nazwa firmy/organizacji
 • Stanowisko
 • Numer telefonu
 • Branże
 • Obszary zainteresowania
 • Aktywność w witrynie Yokohama TWS.com, np. pobierane dokumenty, oglądane pliki wideo, wysłane formularze kontaktowe, obejrzane strony, częstotliwość wizyt itp.
 • Pierwotne źródło („źródło”), np. konkretne łącze w wiadomości e-mail, strona internetowa, post w mediach społecznościowych, kliknięcia reklamy itp., które doprowadziło do odwiedzin witryny Yokohama TWS.com.

Podstawa prawna przetwarzania wyżej wymienionych Danych Osobowych wynika z konieczności przetwarzania danych w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu polegającego na identyfikowaniu potencjalnych klientów i okazji biznesowych, zgodnie z artykułem 6.1 f) rozporządzenia RODO.

2.3. Identyfikacja trendów użytkowania i tworzenie statystyk

Podczas wizyt na naszych stronach internetowych i stronach docelowych oraz wysyłania formularzy na tych stronach możemy gromadzić i przetwarzać anonimowe Dane Osobowe w celu identyfikacji trendów użytkowania oraz do celów statystycznych. Monitorujemy, w jakich regionach geograficznych są nasi użytkownicy, np. śledząc ich ustawienia kraju i języka.

Podstawa prawna przetwarzania wyżej wymienionych Danych Osobowych wynika z konieczności przetwarzania danych w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu polegającego na identyfikowaniu trendów użytkowania i tworzeniu statystyk, zgodnie z artykułem 6.1 f) rozporządzenia RODO. 1. Dlaczego gromadzimy i przetwarzamy Twoje Dane Osobowe

3.1. Dostarczanie informacji, na przykład w formie biuletynów, katalogów i komunikatów prasowych

Jeśli zarejestrujesz się jako subskrybent biuletynów, katalogów, komunikatów prasowych i innych podobnych informacji dotyczących Grupy Yokohama TWS i jej działalności lub zamówi takie informacje w formie jednorazowej, będziemy przetwarzali Twoje Dane Osobowe w celach związanych z dostarczaniem Ci zamówionej subskrypcji lub informacji. Sprawdzimy podany przez Ciebie adres e-mail, aby upewnić się, że rzeczywiście jesteś właścicielem podanego adresu e-mail lub czy jesteś upoważniony do otrzymywania biuletynu. W tym celu wyślemy Ci wiadomość e-mail na podany przez Ciebie adres e-mail, którego otrzymanie musisz potwierdzić. Po potwierdzeniu adresu e-mail zostaniesz zarejestrowany do naszego biuletynu.

Dane Osobowe przetwarzane w tych celach to:

 • Zwrot grzecznościowy
 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres
 • Kod pocztowy
 • Miasto
 • Kraj zamieszkania
 • Adres e-mail
 • Firmowy adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Nazwa firmy/organizacji/branża
 • Stanowisko
 • Obszary zainteresowania
 • HasłoPodstawa prawna przetwarzania wyżej wymienionych Danych Osobowych wynika z konieczności przetwarzania danych w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu polegającego na dostarczaniu Tobie zamówionych przez Ciebie subskrypcji i informacji, zgodnie z artykułem 6.1 f) rozporządzenia RODO. Jeśli w formularzu internetowym nie wprowadzisz danych w polach oznaczonych symbolem *, nie będziemy w stanie dostarczyć Ci zamówionej usługi.

3.2. Udzielanie odpowiedzi na Twoje pytania i uwagi

Większość z naszych stron internetowych oferuje funkcję umożliwiającą osobom odwiedzającym skontaktowanie się z nami w celu zadania pytania i przekazania uwag dotyczących naszych usług i naszej działalności. W przypadku gdy korzystasz z tej funkcji, Grupa Yokohama TWS przetwarza Twoje Dane Osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i przekazane uwagi. Może to również obejmować działania dotyczące usunięcia komentarza zamieszczonego na korporacyjnych stronach mediów społecznościowych oraz zgłoszenia dostawcy sieci społecznościowej nieodpowiednich komentarzy. Ponadto dane zgromadzone w ten sposób będą porównywane z danymi, które mogą być przez nas gromadzone w innym miejscu, o ile wcześniej udzieliłeś nam odpowiedniej zgody, którą możesz wycofać w dowolnym momencie w przyszłości. W celu skorzystania z możliwości cofnięcia zgody, prosimy o kontakt z biurem wymienionym na końcu niniejszego oświadczenia.

Dane Osobowe przetwarzane w tych celach (w zakresie, w jakim zdecydujesz się otrzymywać takie informacje) to:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mail
 • Adres
 • Numer telefonu
 • Twoje opinie i komentarze
 • Źródło strony internetowej

Podstawa prawna przetwarzania wyżej wymienionych Danych Osobowych wynika z konieczności przetwarzania danych w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu polegającego na udzieleniu odpowiedzi na zapytanie i zapoznaniu się z Twoją opinią, zgodnie z artykułem 6.1 f) rozporządzenia RODO. Jeśli w formularzu internetowym nie wprowadzisz danych w polach oznaczonych symbolem *, nie będziemy w stanie dostarczyć Ci zamówionej usługi.

3.3. Obsługa komunikacji i zamówień lub reklamacji zgłaszanych przez Ciebie za pomocą poczty e-mail, faksu i innych podobnych form komunikacji

Gdy wyślesz wiadomość e-mail lub faks do jednego z naszych pracowników, przetwarzamy podane przez Ciebie Dane Osobowe w celu obsługi Twojej prośby lub zamówienia.

Dane Osobowe przetwarzane w tych celach to:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mail
 • Adres
 • Numer telefonu
 • Inne podane przez Ciebie Dane Osobowe

Podstawa prawna przetwarzania wyżej wymienionych Danych Osobowych wynika z konieczności przetwarzania danych w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu polegającego na udzieleniu odpowiedzi na Twoją prośbę, obsłudze Twojego zamówienia lub zgłaszanej przez Ciebie reklamacji, zgodnie z artykułem 6.1 f) rozporządzenia RODO.

3.4. Tworzenie indywidualnych kont użytkowników stron internetowych

Niektóre strony internetowe Grupy Yokohama TWS umożliwiają utworzenie indywidualnego konta użytkownika z nazwą logowania. W przypadku konieczności obsługi takich stron i jeśli utworzysz tego typu konto, Grupa Yokohama TWS będzie przetwarzała Twoje dane osobowe w celach związanych z utworzeniem i zarządzaniem indywidualnym kontem użytkownika, utworzeniem nazwy logowania, umożliwieniem Tobie dostępu do swojego konta oraz zarządzaniem swoimi subskrypcjami i/lub zapytaniami.

Dane Osobowe przetwarzane w tych celach to:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer klienta
 • Numer telefonu
 • Twoje subskrypcje i/lub zapytania

Podstawa prawna przetwarzania wyżej wymienionych Danych Osobowych wynika z konieczności przetwarzania danych w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu polegającego na utworzeniu i zarządzaniu Twoim kontem oraz realizacji zawartej z Tobą umowy dotyczącej tego konta, zgodnie z artykułem 6.1 b) i f) rozporządzenia RODO. Jeśli w formularzu internetowym nie wprowadzisz danych w polach oznaczonych symbolem *, nie będziemy w stanie dostarczyć Ci zamówionej usługi.

3.5. Obsługa reklamacji dotyczącej naszych usług i produktów

Niektóre z naszych stron internetowych umożliwiają złożenie reklamacji dotyczącej naszych usług i produktów. Gdy składasz u nas reklamację, Grupa Yokohama TWS przetwarza Twoje Dane Osobowe w celach związanych z analizą, obsługą i odpowiedzią na Twoją reklamację.

Dane Osobowe przetwarzane w tych celach to:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Numer referencyjny klienta
 • Firma/organizacja
 • Twoje skargi i uwagi

Podstawa prawna przetwarzania wyżej wymienionych Danych Osobowych wynika z konieczności przetwarzania danych w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu polegającego na przeprowadzeniu analizy, obsłudze i udzieleniu odpowiedzi na złożoną przez Ciebie reklamację, zgodnie z artykułem 6.1 f) rozporządzenia RODO. Jeśli w formularzu internetowym nie wprowadzisz danych w polach oznaczonych symbolem *, nie będziemy w stanie dostarczyć Ci zamówionej usługi.

3.6. Obsługa próśb o wycenę lub zamówień dotyczących naszych produktów i usług

Niektóre z naszych stron internetowych umożliwiają złożenie prośby o wycenę lub zamówienie produktów i usług Yokohama TWS. Gdy otrzymujemy od Ciebie prośbę o wycenę lub zamówienie, Grupa Yokohama TWS przetwarza Twoje Dane Osobowe w celach związanych z obsługą prośby lub zamówienia.

Dane Osobowe przetwarzane w tych celach to:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mail
 • Adres
 • Numer telefonu
 • Firma/organizacja
 • Numer organizacji
 • Adres do faktury
 • Numer klienta

Podstawa prawna przetwarzania wyżej wymienionych Danych Osobowych wynika z konieczności przetwarzania danych w celu wykonania umowy pomiędzy Tobą a firmą Yokohama TWS lub w celu przeprowadzenia działań poprzedzających zawarcie umowy, zgodnie z artykułem 6.1 b) rozporządzenia RODO. Jeśli w formularzu internetowym nie wprowadzisz danych w polach oznaczonych symbolem *, nie będziemy w stanie dostarczyć Ci zamówionej usługi.

3.7. Zarządzanie zakresem wykorzystywania danych osobowych

Jeśli skontaktujesz się z nami w celu przeprowadzenia przez nas jednego z następujących działań w zakresie ochrony danych, t.j. (i) w celu dostarczenia przez nas wyciągu z rejestru, (ii) ograniczenia przetwarzania, (iii) aktualizacji, usunięcia lub przeniesienia danych osobowych, (iv) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub automatycznego podejmowania decyzji, (v) złożenia skargi dotyczącej prywatności danych lub (vi) rezygnacji z komunikacji marketingowej, Yokohama TWS będzie przetwarzać Twoje Dane Osobowe w celu zarządzania takim wnioskiem.

Dane Osobowe przetwarzane w tych celach to:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mail
 • Kraj zamieszkania
 • Szczegóły prośby
 • Inne informacje niezbędne w celu obsługi i udzielenia odpowiedzi na Twoją prośbę.

Podstawa prawna przetwarzania wyżej wymienionych Danych Osobowych wynika z konieczności przetwarzania danych w celu realizacji przez Grupę Yokohama TWS jej obowiązków prawnych, artykuł 6.1 c) rozporządzenia RODO.

3.8. Wnoszenie roszczeń, prowadzenie spraw i obrona roszczeń

Jeżeli firma, którą reprezentujesz, zdecyduje się zawrzeć umowę z Yokohama TWS, będziemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy.

Dane Osobowe przetwarzane w tych celach to:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Dokonane przez Ciebie zamówienia, podane informacje, złożone prośby, powiadomienia i reklamacje itp.

Możemy również przetwarzać inne dane, niestanowiące Twoich Danych Osobowych, takie jak firmowy adres e-mail, adres firmy, firmowy numer telefonu, firma/organizacja, numer organizacji, firmowy adres do faktury, firmowy numer klienta.

Podstawa prawna przetwarzania wyżej wymienionych Danych Osobowych wynika z konieczności przetwarzania danych w celu wykonania umowy pomiędzy Tobą a firmą Yokohama TWS lub w celu przeprowadzenia działań poprzedzających zawarcie umowy, zgodnie z artykułem 6.1 b) rozporządzenia RODO. 1. Jak długo przechowujemy Twoje Dane Osobowe

Firma Yokohama TWS będzie przechowywać Dane Osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez lokalne prawo, któremu podlega firma Yokohama TWS. W celu ustalenia okresu, w którym przechowujemy dane, stosujemy następujące kryteria: (i) tak długo, jak utrzymujemy z Tobą stałą relację (jako osobą fizyczną lub jako pracownikiem zatrudnionym przez jednego z naszych klientów korporacyjnych, dostawców lub partnerów współpracujących lub mediów, lub jako inwestorem/właścicielem, członkiem zarządu lub analitykiem); (ii) zgodnie z wymogami prawnymi, którym podlega firma Yokohama TWS (takimi jak obowiązki podatkowe i księgowe); oraz (iii) zgodnie z naszą sytuacją prawną (np. aktualne przepisy o przedawnieniu). 1. Ujawnianie i przekazywanie Danych Osobowych

Spółki należące do Grupy

Yokohama TWS może ujawniać przetwarzane Dane Osobowe innym spółkom z grupy Yokohama TWS. Firma Yokohama TWS zapewnia, że stosuje odpowiednie zabezpieczenia w stosunku do Twoich Danych Osobowych w przypadku takiego transferu Twoich Danych Osobowych w ramach Grupy Yokohama TWS, zawierając wewnątrzgrupową umowę o przekazywaniu danych i wprowadzając standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej w przypadku każdego takiego transferu.

Inni odbiorcy

Sądy i zewnętrzni adwokaci: Cel transferu: prowadzenie spraw, wnoszenie i obrona roszczeń Podstawa prawna: Realizacja uzasadnionych interesów naszych i Twoich polegających na rozwiązywaniu sporów przez właściwe sądy.

Każdemu następcy w związku ze sprzedażą, fuzją, zbyciem lub reorganizacją: możemy ujawnić Dane Osobowe jako część aktywów nowemu właścicielowi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, pod warunkiem że następca będzie przetwarzał dane w tym samym celu co firma Yokohama TWS.

Podmioty przetwarzające dane w imieniu Grupy Yokohama TWS

Ponadto Grupa Yokohama TWS może ujawniać Twoje Dane Osobowe podmiotom zewnętrznym, takim jak podwykonawcy i usługodawcy, w celu przetwarzania ich zgodnie z instrukcjami Grupy Yokohama TWS. W przypadkach, w których takie ujawnienie wiąże się z przekazaniem Danych Osobowych poza UE/EOG, Grupa Yokohama TWS wymaga, aby umowa pomiędzy podmiotem przekazującym z Grupy Yokohama TWS a zewnętrznym podmiotem otrzymującym obejmowała standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską. Alternatywnie, przed takim transferem, wdrażane są inne środki bezpieczeństwa. 1. Bezpieczeństwo

6.1. Zobowiązujemy się odpowiednio chronić dostęp do Twoich Danych Osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków zabezpieczających, dobieranych w zależności od okoliczności i z uwzględnieniem stopnia zaawansowania technologicznego, kosztów wdrożenia oraz natury, zakresy, kontekstu i celów przetwarzania danych, a także związanych z nim czynników ryzyka. W celu realizacji tego zobowiązania wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne, fizyczne i organizacyjne służące ochronie Twoich Danych Osobowych przed nieupoważnionym lub przypadkowym zniszczeniem, modyfikacją lub ujawnieniem; niewłaściwym wykorzystaniem; uszkodzeniem; kradzieżą lub przypadkową utratą; bądź nieupoważnionym dostępem. 1. Twoje prawa

7.1. Prawo do sprostowania danych

Grupa Yokohama TWS zobowiązuje się wdrażać środki zgodne z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi Danych Osobowych, aby przetwarzane przez nas Twoje Dane Osobowe były prawidłowe, kompletne i aktualne. Jeśli stwierdzisz, że któreś z dotyczących Ciebie Danych Osobowych są niewystarczające, niekompletne lub niepoprawne, masz prawo do ich sprostowania.

Ponadto, masz także prawo do zażądania dostępu do przetwarzanych przez nas swoich Danych Osobowych.

7.2. Inne prawa obowiązujące od 25 maja 2018 r.

Od 25 maja 2018 roku, oprócz prawa do sprostowania danych, w ramach obowiązujących przepisów prawa dotyczących Danych Osobowych masz również prawo do:

(i) Dostępu

Możesz poprosić o informację, czy Twoje Dane Osobowe są przetwarzane, i, jeśli są, uzyskać do nich dostęp oraz dodatkowe informacje na ich temat, np. dotyczące celów tego przetwarzania. Ponadto masz prawo otrzymać kopię przetwarzanych Danych Osobowych. W przypadku złożenia odpowiedniej prośby za pośrednictwem środków elektronicznych, udzielimy niezbędnych informacji w powszechnie wykorzystywanym formacie elektronicznym, chyba że poprosisz o inną formę odpowiedzi.

(ii) Nieudzielenia zgody na określone formy przetwarzania danych

Możesz nie wyrazić zgody na przetwarzanie swoich Danych Osobowych, przetwarzanych w oparciu o uzasadniony interes, z uwagi na dotyczącą Ciebie szczególną sytuację oraz na przetwarzanie danych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim. Jeśli zdecydowałeś się na subskrypcję biuletynu dostarczanego za pośrednictwem poczty e-mail, każda wiadomość e-mail będzie zawierała łatwo dostępną opcję rezygnacji, umożliwiającą wyrejestrowanie się z dalszej komunikacji.

(iii) Usunięcia danych

Możesz zażądać usunięcia swoich Danych Osobowych w określonych okolicznościach, np. gdy Twoje Dane Osobowe nie są już potrzebne do realizacji celów, w jakich zostały zgromadzone.

(iv) Ograniczenia przetwarzania danych

Możesz poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich Danych Osobowych do przechowywania Twoich Danych Osobowych tylko w pewnych okolicznościach, na przykład gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, aby Twoje Dane Osobowe zostały usunięte.

(v) Wycofania zgody

Masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w dowolnej chwili w stopniu, w jakim przetwarzanie to jest zależne od Twojej zgody.

(vi) Przeniesienia danych

Możesz poprosić o otrzymanie kopii Danych Osobowych (do odczytu maszynowego) przetwarzanych na podstawie Twojej zgody lub w oparciu o konieczność przetwarzania danych w celu realizacji zawartej z Tobą umowy, oraz o informację dotyczącą zakresu Danych Osobowych przekazanych przez Ciebie firmie Yokohama TWS (przeniesienie danych), oraz poprosić o przekazanie niniejszych informacji innemu administratorowi danych (jeśli to możliwe).

7.3. Skargi do organu nadzorczego

Przyjmujesz do wiadomości, że zawsze masz prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych do właściwego organu nadzorującego ochronę danych, o ile taka możliwość jest przewidziana przez obowiązujące przepisy prawa dotyczących ochrony Danych Osobowych. Listę organów nadzorczych w Unii Europejskiej, w tym głównego organu nadzorczego w Włoszech, włoska Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Garante per la protezione dei dati personali), można znaleźć tutaj.

 1. Dane kontaktowe

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Twoich Danych Osobowych lub jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw lub uzyskać kopię mechanizmów ochronnych stosowanych w celu ochrony Twoich Danych Osobowych w przypadku jakiegokolwiek ich przekazania, skontaktuj się z nami za pomocą tego formularza.

Więcej informacji na temat możliwości kontaktu z firmą Yokohama TWS można znaleźć poniżej.

 

YOKOHAMA TWS 

Head Office at:

Yokohama TWS S.p.A. 

Via Naz. Tiburtina, 143 

IT-00019 Tivoli (RM) 

Italy 

Tel: +39 0774 38 41